Nasza oferta kierowana jest do wspólnot mieszkaniowych
 oraz budynków prywatnych.
ZAPEWNIAMY PROFESJONALNĄ I KOMPLEKSOWĄ
OBSŁUGĘ NIERUCHOMOŚCI
 

1. Obsługa Finansowo-Księgowa

dokonywanie bieżących rozliczeń nieruchomości oraz ich Właścicieli,

prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów, a także prowadzenie rozliczeń z innych tytułów,

pobieranie i/lub rozliczanie oraz windykacja płatności na rzecz nieruchomości,

sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur oraz przygotowywanie przelewów,

przygotowywanie materiałów potrzebnych do prowadzenia sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującym prawem,

sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnot Mieszkaniowych, oraz przygotowanie informacji na zebranie sprawozdawcze o poniesionych kosztach zarządu nieruchomością wspólną, zaliczkach przeznaczonych na ich pokrycie oraz pożytkach z nieruchomości wspólnej.

 
2. Obsługa Techniczno-Eksploatacyjna

przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego,

kontrola prawidłowego użytkowania budynku, w tym instalacji i urządzeń w jakie jest wyposażony,
kontrola warunków bezpieczeństwa nieruchomości w zakresie ochrony,
kontrola nad zapewnieniem zabezpieczania awarii oraz usuwania ich skutków,

kontrola nad zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie podwykonawców i kontrolę wykonania zawartych na rzecz nieruchomości umów.

 
3. Stała obsługa administratora
 

Lokum s.c.

ul. Zbocze 18a
92-003 Łódź
godziny pracy 9:00-15:00
(możliwość ustalenia innych godzin spotkania)
e-mail: admlokumsc@gmail.com
Kontakt
Specjalista d/s Obsługi Technicznej
tel. 515-875-152
Specjalista d/s Czynszów i Windykacji
tel. 505-032-224
Specjalista d/s Ekonomiczno-Księgowych
tel. 505-032-223
Mapa dojazdu

Wyświetl większą mapę
     Lokum s.c. ul. Zbocze 18a, 92-003 Łódź / e-mail: admlokumsc@gmail.com